Trénink obran může být zábava pro Vás a Vašeho psa, společné trávení času a zaměstnání. Dochází k rozvoji psa a jeho upevnění. 

Moderní výcvik obran založený na práci Dr. Helmuta Raisera. Ten rozděluje práci psa na obraně na čtyři základní situace:

  • otevření = zahájení obrany
  • vystěkání
  • poslušnost
  • kousání

Celá obrana je potom vybalancování jednotlivých částí a přepínání mezi nimi. Trénink obran je založený na rozvoji loveckého pudu psa. Ne na zastrašování a vyvolání obranné reakce psa.